Kuzey Kore ve Türkiye-Kuzey Kore Diplomatik İlişkileri

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KUZEY KORE)

Başkenti Pyonyang olan Kuzey Kore’nin nüfusu 25 milyon civarındadır. Resmi dili Korece olup, para birimi Won’dur. Devlet Başkanı Kim Jong-un’dur. Etnik yapı olarak son derece homojen olan Kuzey Kore’de nüfusun tamamı Korelilerden oluşmaktadır. Ülkede sadece siyasal katılım açısından sadece Komünist Parti bulunmaktadır.

Başkent Pyonyang
Nüfus 25 Milyon
Yüzölçümü 122,760 km²
Devlet Başkanı Kim Jong-un
Başbakan Choe Yong-rim
Dışişleri Bakanı Pak Ui-chun
Konuşulan Diller Korece
Para Birimi 1 Dolar: 155,5 Won
GSMH (Gayri Safi Milli Hâsıla) 40 milyar Dolar (Tahmini)


Ekonomik Açıdan Kuzey Kore     

Başkenti Pyonyang olan Kuzey Kore’nin nüfusu 25 milyon civarındadır. Resmi dili Korece olup, para birimi Won’dur. Devlet Başkanı Kim Jong-un’dur Etnik yapı olarak son derece homojen olan Kuzey Kore’de nüfusun tamamı Korelilerden oluşmaktadır. Ülkede sadece siyasal katılım açısından sadece Komünist Parti bulunmaktadır.

Kuzey Kore dünyanın sayılı kapalı ekonomilerinden biri konumundadır. Zengin mineral kaynakları ve kömür yataklarının bulunmasına rağmen, yaşamsal faaliyetleri sürdürecek temel gereksinimlere muhtaç durumda olup, uluslararası yardıma bağımlı vaziyettedir. Gübre yetersizlikleri ve soğuk iklim koşulları nedeniyle 24 milyonluk nüfus beslenme sıkıntıları çekmektedir. Uluslararası sivil toplum örgütleri ve Uluslararası yardım kuruluşları imkanlar dahilinde her yıl Kuzey Kore’ye yardım yapmaya çalışmaktadır.

Sovyetler Birliği’nin çöküşü ve Doğu Bloku’nun dağılmasıyla birlikte Kuzey Kore en önemli ticaret ortaklarını kaybetmiş ve ülkenin dış ticareti gerileme sürecine girmiştir. Özellikle, 1998-1999 yılları arasında meydana gelen kıtlık sırasında dış ticaret 1990 yılına nazaran %40 oranında azalarak Kuzey Kore tarihindeki en düşük seviyesine inmiştir. 2000 yılından itibaren dış ticarette canlanmalar yaşanmaya başlamış ve Kuzey Kore’nin 2013’deki ihracatı 4 milyar Dolar, ithalatı ise yaklaşık olarak yine 4 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir.

Siyasi Açıdan Kuzey Kore

kuzey-kore-devlet-baskanlari

Kuzey Kore Devlet Başkanları

1. Kuzey Kore, “Songun” (önce ordu) olarak isimlendirilen politika çerçevesinde komünist bir rejime sahiptir. “Songun” fikrinin temelinde, “silahın orak ve çekiçten önce gelmesi” düşüncesi yatmaktadır. Bu temelde, ordunun devlet yapısı içerisinde ağırlıklı bir rolü bulunmaktadır.

Bu politika, Kuzey Kore’nin kurucusu ve ilk lideri olan Kim Il-sung tarafından 1980’li yıllarda geliştirilmiş olan ve “Juche” olarak adlandırılan fikri ideal almaktadır. Bu ideal, sosyalist ideoloji ve yönetim biçiminin K. Kore şartlarına uyarlanması şeklinde biçim kazanmış ve uygulanmaya konulmuştur. “Juche”, temel açıdan üç prensip üzerinde şekillendirilmiştir. Bu temeller, siyasette bağımsızlık (chaju), ekonomide kendine yeterlilik (charip) ve meşru müdafaa hakkıdır (chawi).

Kim İl-sung’un ölümünün ardından (1994) ülke yönetimini devralan oğlu Kim Jong-il ve Kim Jong-il’in de 17 Aralık 2011 tarihinde ölümünün ardından, Devlet Başkanlığı görevine gelen oğlu Kim Jong-un da “Juche” idealine bağlılığı devam etmektedir. Şu an Kuzey Kore’deki siyasal sistem, “Juche” fikri çerçevesinde “Suryong”un (lider) tek ve mutlak egemenliğine dayanmaktadır. Bütün kritik kararlar Suryong (lider) tarafından alınmakta ve liderin almış olduğu kararlar, parti ve ordu tarafından uygulamaya konulmaktadır.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Komünist Parti Genel Sekreteri ve bununla birlikte Ulusal Savunma Komisyonu Başkanı’dır.

2. Ordunun “Songun” politikası çerçevesinde, iç ve dış politikanın belirlenmesi ve uygulamaya konmasında önemli rolleri bulunmaktadır. Başkanlığını lider Kim Jong-un’un yaptığı Ulusal Savunma Komisyonu, K. Kore ülke yönetiminde başat güç konumundadır.

3. Kuzey Kore’deki siyasal sistem hiyerarşisinde lider ve ordunun ardından gelen Komünist Parti ise, devrimin inşası ve sürdürülmesi konularında yetkilendirilmiştir.

4. Sistemin diğer bir aktörü ise hükümettir. Hükümetin başlıca görevi, yönetim ile halk arasındaki bağlantıyı sağlamaktır. Diğer bir deyişle, birçok alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile hükümet, liderin belirlediği siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel politikaları halk tabanına aktarma işlevi görmektedir.

5. Kuzey Kore meclisinin adı Yüce Halk Asamblesi’dir. 687 üyeli Yüce Halk Asamblesi için beş yılda bir seçimler yapılmaktadır. Yüce Halk Asamblesi Prezidyumu Başkanı, ülkenin simgesel ve törensel devlet başkanıdır. Son seçimler 8 Mart 2009’da gerçekleştirilmiştir.

6. Kuzey Kore hakkında geliştirmekte olduğu nükleer programı ve uzun menzilli füze fırlatma çabaları nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından alınan ve tüm BM üyesi ülkeler için bağlayıcı nitelikte olan 1718 (2006), 1874 (2009) ve 2087 (2013) sayılı yaptırım kararları bulunmaktadır.

Türkiye – Kuzey Kore Siyasi İlişkileri

Türkiye’nin, Kuzey Kore ile ilişkileri sınırlı durumdadır.

Diplomatik ilişkilerin temelini, 15 Ocak 2001 tarihinde Çin’in başkenti Pekin’de imzalanan Mutabakat Zaptı oluşturmaktadır. Türkiye ve Kuzey Kore’deki gerekli görülen hukuki sürecin tamamlanmasını müteakip, 27 Haziran 2001 tarihinde iki tarafın eşzamanlı olarak yaptığı ortak açıklamada, iki ülkenin 15 Ocak 2001 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Büyükelçi düzeyinde diplomatik ilişki kurdukları duyurulmuştur.

Seul Büyükelçiliğimiz Kuzey Kore’ye, Kuzey Kore’nin Sofya Büyükelçiliği ülkemize akreditedir.

Türkiye tarafından Kuzey Kore’ye zaman zaman, uluslararası toplumla uyum içerisinde insani yardım yapılmaktadır.

İki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunmak maksadıyla 8 Eylül 2011 tarihinde Ankara’da Siyasi İstişareler yapılmıştır.

Kaynaklar:

http://www.mfa.gov.tr/sub.tr.mfa?1a4d9c5f-7c2a-8212-9cd1-b5bac40876fc

Hakkında Muhammed Uzun

Muhammed Uzun
15 Şubat 1994 tarihinde Ağrı'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Ağrı'da tamamladı. 2012-2013 eğitim-öğretim yılı içerisinde başladığı Dumlupınar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden 2016 yılında mezun oldu.

Bir Cevap Yazın