Nükleer Enerji ve Akkuyu Nükleer Enerji Santrali

Nükleer Enerji Nedir ?

Ağır radyoaktif (Uranyum gibi) atomların bir nötronun çarpması ile daha küçük atomlara bölünmesi  (fisyon) veya hafif radyoaktif atomların birleşerek daha ağır atomları oluşturması (füzyon) sonucu çok büyük bir miktarda eneji açığa çıkar. Bu enerjiye nükleer enerji denir. Nükleer reaktörlerde fisyon reaksiyonu ile edilen enerji elektriğe çevrilir. 1896 Yılında Fransız fizik profesörü Antoine Henri Becquerel tarafından bulunan nükleer enerji günümüze kadar birçok ülke tarafından olumlu ya da olumsuz faaliyetler çerçevesinde kullanılmıştır.

Nükleer Enerji Kullanan Ülkeler

Nükleer Enerji Kullanan Ülkeler

Nükleer Enerji Santralleri Tarihi ve Yaşanan Kazalar

Nükleer enerji içinde birçok tehlike bulundursa da Nükleer Santrallerde üretilmektedir. İlk Nükleer Santral 26 Haziran 1954 de Rusya’nın Moskova şehrinde kurulan Omnis santralidir. Bu santralin ardından 1954 yılında İngiltere’de ticari amaçlı Calder Hall santrali kurulmuştur. Nükleer tesislerin ilkleri olan bu santrallerin ardından birçok santral peş peşe devreye girmiştir. Günümüzde 440 nükleer enerji santrali faaliyet göstermektedir. Tesislerde diğer enerji üretim tesislerine göre daha ucuz maliyetle elektrik enerjisi üretilmektedir.

Nükleer Enerji Santralleri ne kadar ucuz maliyetle elektrik üretimi sağlasa da reaktörlerin dünyaya verdiği zararlar göz ardı edilemez niteliktedir. Yakın zamanda ülkemizide yakından etkileyen Çernobil Nükleer Enerji Santrali faciası yaşanmıştır. Çernobil Nükleer Enerji Santrali Sovyetler Birliğine bağlı Ukrayna’da bulunuyordu. 1972 yılında kurulan Çernobil Nükleer Enerji Santrali 1986 yılında büyük bir patlama yaşadı. Bu kaza sonrasında tahminen 25.000 kişi hayatını kaybetti, 50.000 kişi sakat kaldı ve 3.000.000 kişi tedavi gördü. Ülkemizde bu faciadan sonra kanser vakalarında %60 artış meydana geldi. Bu patlama tarihin en büyük patlaması olarak kayıtlara geçmiştir.

Çernobil Nükleer Enerji Santrali faciasından başka 1957 yılında İskoçya’da meydana gelen Windscale, 1979 yılında ABD’de meydana gelen Three Mile Island ve 2011 yılında Japonya’da Fukuşima  Nükleer Santrali kazaları meydana gelmiştir. Bunlardan Windscale ve Three Mile Island kazaları küçük çaplı kazalardır. 2011 yılında Fukuşima Nükleer Santrali, Japonya’nın Honşu adası açıklarında yaşanan tsunami sonrasında sızıntı yapmaya başlamıştır. Bu sızıntı Japonya’ya büyük zararlar vermiştir.

Türkiye’de Nükleer Enerji Faaliyetleri ve Akkuyu Nükleer Enerji Santrali

Enerji, gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerde ekonomik faaliyetlerin önde gelen koşuludur. Türkiye’de yerli üretimle enerji ihtiyacı karşılanma oranı 2000’li yıllardan itibaren azalma göstermiştir. Ülkemizde, doğalgazın %98’i, petrolün % 92’si ve kömürün % 30’u ithal edilmektedir. Yerli ve yenilenebilir kaynakların üretimini de dikkate aldığımızda enerji ithal bağımlılığımızın % 72 olduğu görülmektedir. Tükenmekte olan fosil kaynaklara alternatif olarak yeni enerji kaynakları üzerinde durulmaktadır. Linyit hariç fosil enerji kaynaklarından mahrum olan Türkiye artan enerji ihtiyacını karşılamak için alternatif enerji kaynaklarından biri durumunda olan nükleer enerjiye yönelmeye başlamıştır.

Akkuyu NGS Proje Görüntüsü

Akkuyu NGS Proje Görüntüsü

13 Ocak 2010 tarihinde Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı İgor Seçin ile Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın Türkiye’de Nükleer Güç Santrali tesisine dair işbirliği ortak bildirisini imzalamaları ve 12 Mayıs 2010 tarihinde Rusya ile Türkiye arasında Mersin ‘Akkuyu Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santrali Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliği Anlaşması’ imzalandı. 2010 Aralık ayında % 100 Rus sermayeli ancak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi Akkuyu NGS AŞ adı ile Proje Şirketi kurulması Türkiye’de nükleer enerji faaliyetlerinin ilk aşamaları olmuştur.

Akkuyu Nükleer Enerji santrali Mersin ilinin Gülnar ilçesine bağlı Akkuyu bölgesinde inşa edilecektir. Akkuyu NGS kurulduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti’nde il nükleer enerji santrali olacaktır. Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili gerekli lisanslar, izin ve onaylar alındıktan sonra inşaatın 2015 yılında başlaması, ilk ünitenin 2019 yılında, diğer ünitelerin de birer yıl arayla devreye alınması öngörülmektedir. Akkuyu NGS tamamlandıktan sonra Türkiye’nin elektrik üretiminin %6’sını tek başına karşılayabilecektir. Santralde kullanılacak yakıt türü hafif zenginleştirilmiş uranyum dioksittir.

  Akkuyu Nükleer Enerji Santrali
Yaklaşık Maliyet 20 Milyar Dolar
Reaktör Tipi VVER-1200 (AES-2006)
Ünite Sayısı 4 Ünite (1120 MW*4)
Kurulu Güç 4800 MW
İşletme Ömrü 60 Yıl

 Akkuyu Nükleer Enerji Santrali Çalışma Şeması

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali Çalışma Şeması
Tam Boyut Görebilmek İçin Resime Tıklayınız.
Kaynaklar:
 http://dergiler.ankara.edu.tr/tammetin.php?id=6558
 http://www.akkunpp.com/projenin-tarihcesi
 http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Nukleer-Enerji

Hakkında Muhammed Uzun

Muhammed Uzun
15 Şubat 1994 tarihinde Ağrı'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Ağrı'da tamamladı. 2012-2013 eğitim-öğretim yılı içerisinde başladığı Dumlupınar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden 2016 yılında mezun oldu.

Bir yorum

Bir Cevap Yazın